CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ IMM GROUP

VỀ IMM GROUP

IMM Group, thành lập tháng 1/2005. Tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư định cư & quốc tịch toàn cầu tại Việt Nam. IMM Group đã phát triển thành tập đoàn quản lý gia sản, lập kế thừa gia đình & tư vấn đầu tư. Dịch vụ bao gồm: quốc tịch (Mỹ, Úc, Canada, châu Âu), đa dạng hóa danh mục đầu tư bảo toàn tài chính: bất động sản nước ngoài, quỹ đầu tư & lập kế thừa qua nhiều thế hệ.

YÊU CẦU CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GỌI LẠI

X IMM-FDI-renewable-energy01