Chính sách bảo mật của IMM Group

Có hiệu lực từ ngày: 01/01/2020

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website https://immgroup.com của IMM Group. Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Bạn có thể tìm hiểu cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của những ai truy cập vào website chúng tôi.

Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi xem trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi bạn. Vì vậy, chúng tôi sẽ sử dụng tên của bạn và các thông tin khác theo đúng chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết để phục vụ các mục đích sau:

  • Gửi cho bạn những bản tin, email, tin nhắn về những chương trình đặc biệt, dịch vụ mới hoặc cập nhật các thông tin khác mà bạn có thể quan tâm
  • Nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng website chúng tôi
  • Phục vụ bạn tốt hơn với những dịch vụ tư vấn phù hợp

Chính sách cookies

IMM Group sử dụng cookies để thu thập thông tin cũng như địa chỉ IP của những ai truy cập vào website chúng tôi. Dữ liệu cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các chi tiết cung cấp để đánh giá hồ sơ sẽ được bảo mật theo pháp luật Việt Nam. 

Thông tin được cung cấp bởi người dùng

Khi hoàn thành các loại mẫu đánh giá thẩm định hồ sơ, đăng ký tư vấn trên website của chúng tôi, bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích tư vấn và cải thiện dịch vụ. Nói cách khác, dựa trên thông tin của bạn, chuyên viên tư vấn của IMM Group sẽ tư vấn chương trình đầu tư và giải pháp phù hợp theo nhu cầu của bạn. Do đó, thông tin của bạn, trong trường hợp không chính xác, giả mạo, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của quá trình tư vấn sơ bộ. 

Bên thứ ba

Chúng tôi cam kết không bán hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của bạn trừ khi chúng tôi bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật.

Thông báo khi có sự thay đổi

Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi chính sách bảo mật bất cứ lúc nào. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua địa chỉ email bạn đã cung cấp hoặc hiển thị thông báo trên website chúng tôi.

YÊU CẦU CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GỌI LẠI

X IMM-FDI-renewable-energy01